УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ


КАФЕДРА ТЕХНIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИХ ДИСЦИПЛIН, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Наукова школа професора Т.Азізова

Жорсткість і міцність композитних конструкцій з тріщинами при крученні та її вплив на просторову роботу перекриттів і мостів

 Про роботу наукової школи «Несуча здатність та деформативність конструкцій будівель і мостів»

 

Наукова школа існує з 2007 р. Кількість науковців у школі - 8 (докторів наук – 1, кандидатів наук – 7).

Керівник наукової школи доктор технічних наук, професор Азізов Т.Н. – академік академії будівництва України, член міжнародної асоціації мостов і будівництва IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering), член спеціалізованих вчених рад з захисту докторських і кандидатських дисертацій (м. Київ та м. Одеса), член наукової ради Міністерства освіти України, відмінник освіти.

Т.Н. Азізов є автором понад 200 наукових праць, в тому числі 11 патентів та 4 монографії.

Науковці школи Т.Н. Азізова досліджують проблеми:

- напружено-деформований стан композитних матеріалів з тріщинами при крученні;

- розроблення теорії апроксимаційних скінчених елементів для рішення задач механіки деформівного твердого тіла;

- ефективні конструкції мостів та перекриттів;

- жорсткість та міцність залізобетонних конструкції з нормальними тріщинами при складному напруженому стані;

- просторова робота мостів та перекриттів;

- сейсмічно безпечні конструкції будівель і споруд.

Діяльність професійного наукового колективу під керівництвом Т.Н. Азізова спрямована на вирішення довготривалих актуальних проблем за науковим напрямом школи, має чітко сформульовану мету. Науковці отримують наукові результати, що визнаються як в Україні, так і за її межами.

Результати досліджень науковців наукової школи впроваджені на багатьох реальних об’єктах при їх проектуванні та реконструкції. Результати робіт використані при розробці національного стандарту України ДСТУ Б В.2.6-156:2010 «Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону «правила проектування» в частині врахування впливу кручення на несучу здатність залізобетонних елементів.

Представники наукової школи мають тісні зв’язки з закладами вищої освіти України, з державним підприємством «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій». Науковцями школи розроблені нові конструкції будівель та споруд. Вперше у світовій практиці запропоновані конструкції сейсмічно стійких будівель та споруд. Розроблені пропозиції, що дозволяють більш економічно та надійно проектувати залізобетонні конструкції будівель, мостів та інших споруд. Налагоджено співпрацю з відділом науки м. Вейхай, Китай. Т.Н.Азізов отримав сертифікат про включення до «мозкового центру міста Вейхай».

За період існування наукової школи підготовлено 9 кандидатів наук, опубліковано більше 100 наукових робіт, в т.ч. 5 монографій, отримано 10 патентів.

За звітний період з січня 2018 р. науковцями школи зроблено:

- два члени наукової школи затвердили теми докторських дисертацій;

- один аспірант підготував до захисту кандидатську дисертацію;

- науковцями школи опубліковано 20 наукових робіт, в тому числі два патенти та один посібник;

- опубліковано 4 наукових роботи в виданнях, що індексуються в науко-метричних базах Scopus та Web of Science;

- науковці школи прийняли участь в багатьох міжнародних конференціях, в тому числі за кордоном. Серед них:

- Перша Міжнародна Азерабайджансько-Українська конференція "Building Innovations”. Баку, Азербайджан;

- E3S Web of Conf. 36 01001 (2018).

- Internutional Conference on Mathemntics, Informatics and Informution Tecltnologies, that will take place between 19 and 2l April2018, at the Alecu Russo Balti State University, Republic of Moldova.2018.–C.101-102.

- MATEC Web of Conferences,16 November 2018;

- опубліковано 4 статті в закордонних виданнях.

- підготовлено до публікації 3 статті, в виданнях, що індексуються в Scopus;

- підготовлено матеріали для отримання трьох патентів України.