УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ


КАФЕДРА ТЕХНIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИХ ДИСЦИПЛIН, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Формування цивільного захисту"Формування цивільного захисту"
Керівник гуртка - к.т.н., доцент Мельник О.В.
Склад гуртка:
1. Прокопенко Наталія
2. Лешко Галина
3. Кулик Інна
4. Павлій Каміла
5. ДухніцькійтРоман
6. Цикалюк Юлія


План роботи гуртка
Організаційні заняття
Обговорення проблем, визначення тем, іх розподіл між виконавцями.
Визначення мети, завдання гуртка, предмету та задач дослідження.
Дослідження фізичних та хімічних факторів навколишнього середовища, які впливають на здоров`я людини. Заходи та засоби захисту від них.
Вивчення впливу іонізуючого випромінювання на організм людини. Правила харчування на радіаційно-забрудненних територіях.
Дослідження впливу хімічних речовин побуту на організм людини, заходи та способи захисту від них.
дослідження факторів, що впливають на психфізіологічний стан людини (як в побуті так і на виробництві).