УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ


КАФЕДРА ТЕХНIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИХ ДИСЦИПЛIН, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Тематика про ВКР

Тематика дипломних робіт по кафедрі техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності на 2018-2019 н.р.

1.Активні методи навчання учнів основної школи у процесі трудового навчання.

2.Використання комп’ютерної техніки при вивченні учнями сільської школи основ аграрного виробництва.

3.Логічна структуризація навчального матеріалу як засіб систематизації і узагальнення знань учнів 5-9 класів у процесі трудового навчання.

4.Формування понять маркетингової діяльності в учнів старших класів у процесі технологічної підготовки.

5.Формування технічних понять в учнів основної школи у процесі навчально-трудової діяльності.

6.Економічне виховання учнів старших класів у процесі технологічної підготовки.

7.Економічне виховання учнів сільської школи у процесі позаурочної навчально-трудової діяльності.

8.Формування в учнів сільської школи інтересу до фермерської діяльності у процесі трудового навчання.

9.Активізація навчально-трудової діяльності учнів основної школи засобами проблемних ситуацій в процесі вивчення варіативного модуля «Технологія оздоблення одягу».

10.Формування інформаційних умінь учнів основної школи на уроках трудового навчання засобами інтернет-технологій.

11.Розвиток творчих здібностей учнів 5-6 класів на уроках трудового навчання засобами ергодизайну.

12.Розвиток інтересу учнів основної школи засобами нових інформаційних технологій на уроках обслуговуючої праці.

13.Формування вмінь колективізму учнів 5-6 класів на уроках трудового навчання.

14.Використання комп’ютерних технологій під час ознайомлення учнів 5-9 класів з видами декоративно-прикладного мистецтва на уроках трудового навчання.

15.Педагогічні умови використання інтерактивних засобів навчання старшокласників на уроках технологій.

16.Педагогічні умови використання мережевих навчально-методичних комплексів у процесі підготовки майбутніх учителів технологій.

17.Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі вивчення дисципліни «Виробництво та обробка конструкційних матеріалів» .

18.Активізація навчального процесу майбутніх учителів технологій засобами компютерних технологій.

19.Проектування електронного посібника з виробництва та обробки конструкційних матеріалів для фахової підготовки майбутніх учителів технологій.

20.Формування фахової компетентності майбутніх учителів технологій у процесі вивчення матеріалознавства.

21.Дидактичні умови формування проектно-технологічної культури старшокласників на уроках технологій.

22.Педагогічні умови активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх вчителів технологій під час проведення лабораторного практикуму з виробництва та обробки конструкційних матеріалів.

23.Активізація пізнавального інтересу учнів основної школи на уроках трудового навчання.

24.Формування розумових умінь учнів основної школи у процесі вивчення обслуговуючих видів праці.