УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ


КАФЕДРА ТЕХНIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИХ ДИСЦИПЛIН, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Охорона праці та безпека життєдіяльності


 Керівник гуртка – к.п.н, доц. Кравченко Л.В.
Староста групи – Сніцеренко А.В.
Склад гуртка
Шукуров Т.
Рахємова І.
Єрмілова І.В.
Тацько Т.В.
Степанова Д.О.
Наконечна Л.А.

План роботи гуртка

Організація заняття
Обговорення мети дослідження об’єктів дослідження, завдань
Вивчення та обговорення нормативної бази України з БЖД та охорони праці.
Дослідження впливу хімічних речовин побуту на організм людини, заходи та способи захисту від них.
Фактори небезпеки у виробничій сфері, заходи та способи захисту від них
Вивчення засобів захисту людини від іонізуючого випромінювання.
Визначення факторів, що впливають на психофізіологічні стан людини.Тематика самостійної дослідницької роботи студентів

Найбільші техногенні катастрофи у світі як приклади порушення вимого безпеки
Проблема «третього стану» в самопочутті
Врахування біоритмів в управлінні життєдіяльностю людини
Особиста радіаційна гігієна.
Законодавча та нормативна база України з БЖД
Джерела небезпеки та їх класифікація
Шкідливі речовини побуту