УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ


КАФЕДРА ТЕХНIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИХ ДИСЦИПЛIН, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Тематика курсових робітТематика курсових робіт 2018-2019 р.

Тематика курсових робіт з «Основи виробництва» на 2018-2019 н.р.

кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

Теми курсових на 2018-2019 н. р.

1.Ціна, її суть та принципи формування на підприємстах.

2.Організація трудових процесів і робочих місць на підприємстві.

3.Нормування праці на виробництві.

4.Організація обслуговуючих підрозділів.

5.Принципи організації та забезпечення виробництва.

6.Організаційні основи виробничих систем.

7.Система виробничого забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції.

8.Робочі машини у виробничій діяльності та характеристика показників ефективності її використання.

9.Проектно-конструкторська та технологічна підготовка виробництва.

10. Особливості обліку витрат основного виробництва.

11. Нарахування та облік заробітньої плати.

12. Характеристика показників ефективності діяльності підприємства.

13. Організація допоміжних виробництв.

14. Організація обслуговуючих господарств.

15. Характеристика одиночного та серійного методів організації виробництва.

16. Характеристика потокового та автоматизованого виробництва.

17. Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентноспроможності продукції.

18. Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції.

19. Ефективна діяльність підприємства.

20. Виробничий процес та принципи його раціональної організації.

21. Облік основних витрат на виробництві.