УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ


КАФЕДРА ТЕХНIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИХ ДИСЦИПЛIН, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Графік проведення відкритих занять

 

Графік проведення відкритих занять викладачами кафедри ТТД, ОП та БЖД
на І семестр 2018-2019 н.р.

 

з/п

Дисципліна

Вид

Тема

Термін

Викладач

1

Прикладна механіка

Лек

Сили тертя. Стійкість проти перекидання

Вересень 2018

Азізов Т.Н.

2

Прикладна механіка

ПР

Розрахунок однотавра та двотавра

Жовтень

2018

Азізов Т.Н.

3

Інтелектуальна власність

Лек

Система інтелектуальної власності

Вересень

2018

Авраменко О. Б.

4

Інтелектуальна власність

ПР

Економічна інтелектуальна власність

Жовтень

2018

Авраменко О. Б

5

Основи охорони праці

Лек

Держ. управління ОП, держ. погляд і громад. контроль за ОП

Вересень

2018

Нагайчук О. В.

6

ООП та БЖД

ПР

Електробезпека

Жовтень

2018

Нагайчук О. В.

7

Основи охорони праці

Лек.

Розслідування і облік нещасних випадків

Жовтень

2018

Кравченко Л.В.

8

Безпека життєдіяльності

ПР

Надзвичайні ситуації

Грудень

2018

Кравченко Л.В.

9

Основи електротехніки

Лек.

Трифазні кола змін. струму

Жовтень

2018

Ковальчук Ю.В.

10

Основи електротехніки

Лек.

Дослідження трифазного електричного кола

Жовтень

2018

Ковальчук Ю.В.

11

Основи виробництва

ПР

Будова та принцип роботи мікрометричних інструментів

Жовтень

2018

Люльченко В.Г.

12

Виробництво та обробка констр. матеріалів

ПР

Визначення твердості металів

Листопад

2018

Люльченко В.Г.

13

Цивільний захист

Лек

Надзвичайні ситуації у мирний та воєнний час

Вересень

2018

Мельник О.В.

14

Цивільний захист

ПР

Оцінка радіаційної обстановки у надзвичайних ситуаціях

Жовтень

2018

Мельник О.В.

15

Робочі машини

Лек

Робочі та енергетичні машини

Вересень

2018

Орлова О.М

16

Робочі машини

ПР

Розрахунок компресорів

Жовтень

2018

Орлова О.М

17

ОП в галузі

Лек

Законодавча та нормативно-правова база України. ЗОП

Вересень

2018

Сусло Л.В.

18

ОП в галузі

ПР

Травматизм та професійні захворювання в галузі

Жовтень

2018

Сусло Л.В.

19

Виробництво та обробка констр. матеріалів

Лек

Композиційні матеріали

Жовтень

2018

Ящук С.М.

20

Історія техніки та технологій

ЛПР

Наукова революція ХVII ст.

Листопад

2018

Ящук С.М.

21

ОП та БЖД

Лек

Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об'єкти економіки

Вересень

2018

Баличева Н.В.

22

ОП та БЖД

ПР

Техногенні небезпеки та їх наслідки

Жовтень

2018

Баличева Н.В.

 

 

 

 

 


Графік проведення відкритих занять викладачами кафедри ТТД, ОП та БЖД

на ІI семестр 2018-2019 н.р.

 

з/п

Дисципліна

Вид

Тема

Термін

Викладач

1

Прикладна механіка

Лек

Кручення бруса з перегнутим перерізом

Березень

2019

Азізов Т.Н.

2

Прикладна механіка

ПР

Розрахунок гнучких стінок на стиск

Квітень

2019

Азізов Т.Н.

3

Інтелектуальна власність

Лек

Система інтелектуальної власності

Лютий

2019

Авраменко О. Б.

4

Інтелектуальна власність

ПР

Поняття про систему інтелектуальної власності

Лютий

2019

Авраменко О. Б

5

Основи охорони праці

Лек

Організація ОП в системі освіти України на підприємстві

Лютий

2019

Нагайчук О. В.

6

ООП та БЖД

ПР

Освітлення робочих місць. Шум, вібрація, їх дія на організм людини

Березень

2019

Нагайчук О. В.

7

Охорони праці

Лек.

Загальні положення та поняття гігієни праці та виробн. саніт.

Лютий

2019

Кравченко Л.В.

8

Охорони праці

ПР

Електробезпека під час виконання професійних обов'язків

Квітень

2019

Кравченко Л.В.

9

Електротехніка

Лек.

Електричні та магнітні явища

Лютий

2019

Ковальчук Ю.В.

10

Електротехніка

ПР

Дослідження трифазного електричного кола

Березень

2019

Ковальчук Ю.В.

11

Основи виробництва

ПР

Державний нагляд за додержанням стандартів та їх техніко-економічна ефективність

Березень

2019

Люльченко В.Г.

12

Виробництво та обробка констр. матеріалів

ПР

Теоретичні основи виробництва сталі

Березень

2019

Люльченко В.Г.

13

Цивільний захист

Лек

Надзвичайні ситуації у мирний та воєнний час

Лютий

2019

Мельник О.В.

14

Цивільний захист

ПР

Оцінка радіаційної обстановки у надзвичайних ситуаціях

 

2019

Мельник О.В.

15

Гідравліка та теплотехніка

Лек

Основи термодинаміки та теплообміну

Березень

2019

Орлова О.М

16

Гідравліка та теплотехніка

ПР

Термодинамічне дослідження побутового холодильника

Квітень

2019

Орлова О.М

17

ОП в галузі

Лек

Законодавча та нормативно-правова база України. ЗОП

Лютий

2019

Сусло Л.В.

18

ОП в галузі

ПР

 

Травматизм та професійні захворювання в галузі

Березень

2019

Сусло Л.В.

19

Виробництво та обробка констр. матеріалів

Лек

Виробництво композиційних матеріалів

Лютий

2019

Ящук С.М.

20

Виробництво та обробка констр. матеріалів

Лек

Полімери та пластичні маси

Березень

2019

Ящук С.М.

21

ОП та БЖД

Лек

Категорійно-понятійний апарат з БЖД. Таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек

Лютий

2019

Баличева Н.В.

22

ОП та БЖД

ПР

Небезпеки природного характеру

Березень

2019

Баличева Н.В.