УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ


КАФЕДРА ТЕХНIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИХ ДИСЦИПЛIН, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Дисципліни кафедри

Дисципліни кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності

1.Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання.

2.Виробництво та обробка конструкційних матеріалів.

3.Економіка та організація виробництва.

4.Електротехніка.

5.Енергетичні машини.

6.Загальна електротехніка.

7.Інтелектуальна власність.

8.Машинознавство.

9.Основи виробництва.

10. Основи електротехніки.

11. Основи інтелектуальної власності.

12. Основи конструювання і технологій.

13. Основи охорони праці.

14. ОП та БЖД.

15. Охорона праці в галузі.

16. Охорона праці та БЖД.

17. Охорона праці на підприємствах громадського харчування.

18. Патентознавство та авторське право.

19. Практикум з електротехнічних робіт.

20. Робочі машини.

21. Робочі та енергетичні машини.

22. Системи виробничих технологій.

23. Технічна механіка.

24. ЦЗ та ОПГ в галузі.

25. Цивільний захист.