УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ


КАФЕДРА ТЕХНIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИХ ДИСЦИПЛIН, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Кадровий склад


Азізов Талят Нуредінович – завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України   На кафедрі техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності працює 11 викладачів, з них: 1 доктор технічних наук, 2 доктора педагогічних наук, 3 кандидата педагогічних наук, 1 кандидат технічних наук, 1 старший викладач, 4 викладачів. Очолює кафедру академік Академії будівництва України, доктор технічних наук, професор Азізов Т.Н.

 

 

Склад кафедри:

 
Мельник Олександр Васильович – канд.тех.наук,  доцент


Авраменко Олег Борисович – д.пед.наук, професор


Кравченко Леся Василівна – канд.пед.наук, доцент


Ковальчук Юрій Васильович - канд.пед.наук, доцентНагайчук Олена Валеріївна - канд.пед.наук, доцент


Орлова Ольга Михайлівна – викладач

Люльченко Вячеслав Григорович – викладач (навчання в аспірантурі)

Сусло Лариса Вікторівна – старший викладач
Заленський Олексій Вікторович - навчальний майстер
Баличева Наталя Василівна – навчальний майстер, викладач Покладова Вікторія Ігорівна – лаборантКарапетян Олександр Сергійович – лаборантВертіль Анна Вікторівна – лаборант