УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ


КАФЕДРА ТЕХНIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИХ ДИСЦИПЛIН, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Дисципліни вільного вибору кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності

«Основи інтелектуальної власності» - Авраменко Олег Борисович.

Мета вивчення курсу «Основи інтелектуальної власності»  полягає в тому, щоб сформувати в студентів знання щодо створення та обігу об’єктів інтелектуальної власності, опанування правового механізму їх регулювання, отримання необхідних навиків кваліфікації результатів творчої діяльності, захисту немайнових прав авторів та власників як в Україні та за її межами.

Дисципліна має теоретико-прикладний характер: у теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні знання; у прикладному плані – передбачає можливість ознайомлення із конкретними ситуаційними завданнями, за допомогою яких демонструється як здійснюється на практиці використання об’єктів інтелектуальної власності в діяльності підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

        Знання:

 •  Систему джерел права інтелектуальної власності;
 •  Обєкти і субєкти права інтелектуальної власності;
 •  Міжнародну систему правової охорони інтелектуальної власності;
 •  Систему прав інтелектуальної власті; документи, які засвідчують авторство і (або) право власності;
 •  Права інтелектуальної власності, які витікають з документа, що засвідчує авторство і (або) право власності;
 •  Обмеження майнових прав інтелектуальної власності;
 •  Обєкти права інтелектуальної власності, що створені у звязку з виконанням службового завдання;
 •  Документи, які регулюють відносини, повязані з обєктами права інтелектуальної власності, що створені у зв`язку з виконанням службового задання.

        Вміти:

 • Визначати поняття системи правової охорони інтелектуальної власності;
 • Складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності;
 • Складові системи інтелектуальної власності України;
 • Алгорист правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту (торговельних марок, георгафічних зазначень, фірмових найменувань);
 • Права та обов`язки власників охоронних документів на об`єкти права інтелектуальної власності;
 • Процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі порушення.