УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ


КАФЕДРА ТЕХНIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИХ ДИСЦИПЛIН, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Наукова роботаГоловні завдання над якими працюють викладачі кафедри ТТД, ОП та БЖД:

•розробка високоефективних методик вивчення предметів, організація лабораторно-практичних, семінарських та інших видів занять;

•пошуки ефективних шляхів диференційованої підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

•створення комплексів сучасного навчального обладнання і їх використання усіма учасниками навчально-виховного процесу;

•організація позашкільної і позакласної роботи, спрямованої на виховання інтересу до певних галузей і діяльності, на професійну орієнтацію учнів, та їх активну участь у житті суспільства.

 

Науково-дослідна робота викладачів кафедри зосереджена навколо комплексної кафедральної теми «Теорія і методика викладання технічних дисциплін у педагогічних навчальних закладах». Викладачами кафедри розробляються методичні рекомендації, організовуються зустрічі, семінари, брейн-ринги з студентами та провідними фахівцями відповідних галузей, які спрямовані на вдосконалення майбутнього вчителя, фахівця технологічної та професійної освіти.

Результатом науково-дослідної роботи студентів є оволодіння методикою наукових досліджень, більш широке та поглиблене вивчення теоретичного матеріалу, практичних навичок та умінь з навчальних дисциплін кафедри. Основними напрямами науково-дослідної роботи студентів є участь у наукових гуртках кафедри, захист розрахунково-графічних, курсових та дипломних робіт, участь у розробці навчально-методичних посібників та наочностей.

Пріоритетні напрями в науковій діяльності:

Азізов Т.Н.

Дослідження просторової роботи перекриттів і мостів з тріщинами при крученні використовуючи чисельно-аналітичні методи розрахунку.

Кравченко Л.В.

Підготовка вчителів технологій, викладачів практичного навчання в галузі харчових та комп’ютерних технологій до безпечної організації та проведення навчального процесу в ЗОШ, училищах, технікумах.

Мельник О.В.

Дослідження радіоактивного забруднення місцевості при аваріях на АЕС використовуючи чисельно-аналітичні методи розрахунку.

Ковальчук Ю.В.

Теорія та методика вивчення загальнотехнічних дисциплін у процесі технологічної підготовки.

Люльченко В.Г.

Санітарно-гігієнічні умови навчальних приміщень, як один з основних факторів формування здоров’язберігаючих компонентів школярів.

Орлова О.М.

Обґрунтування технологічного процесу параметрів та режимів роботи мобільного пристрою для фумігації зерна.

Сусло Л.В.

Державна політика в галузі охорони праці.