УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ


КАФЕДРА ТЕХНIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИХ ДИСЦИПЛIН, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Тематика про ВКР

 

Тематика дипломних робіт

кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності 2018-2019 н. р.

ОС «бакалавр»

1.Методика формування в учнів основної школи активної трудової позиції у позаурочній предметно-перетворювальній діяльності.

2.Педагогічні основи індивідуалізації трудового навчання учнів засобами інформаційних технологій.

3.Методика формування технологічної культури старшокласників в процесі профільного навчання.

4.Формування ергономічних компетентностей в учнів основної школи в процесі трудового навчання.

5.Організаційно-методичні умови формування в учнів 5-9 класів навичок наукової організації праці на уроках трудового навчання.

6.Формування організаторських вмінь в учнів основної школи у процесі проектно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання.

7.Психолого-педагогічні умови з попередження агресивної поведінки підлітків на уроках трудового навчання.

8.Економічне виховання учнів основної школи у процесі трудового навчання.

9.Використання комп’ютерної техніки у процесі формування технічних понять в учнів основної школи.

10.Методика використання інформаційних технологій на уроках трудового навчання.

11.Застосування здоров`язберігаючого підходу в освітньому процесі учнів основної школи.

12.Дидактичне проектування навчальної діяльності учнів в процесі трудового навчання.

13.Розвиток продуктивного мислення учнів основної школи на уроках трудового навчання.

14.Методика проектування та моделювання освітнього процесу учнів основної школи на уроках трудового навчання.

15.Педагогічні умови підвищення якості освітнього процесу учнів основної школи на уроках трудового навчання.

16.Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи засобами ергодизайну на уроках трудового навчання.

17.Активізація трудової активності учнів основної школи на уроках трудового навчання засобами ергодизайну .

18.Формування технологічних знань та вмінь учнів 5–9 класів у процесі вивчення розділу «Основи техніки, технологій і проектування».

19.Формування проектно-технологічних вмінь в учнів 5-9 класів в процесі вивчення технічних видів праці.

20.Формування основ художньої культури учнів на уроках трудового навчання.

21.Педагогічні умови формування естетичної культури підлітків на уроках трудового навчання засобами інформаційних технологій.

22.Формування умінь пошукової діяльності учнів основної школи в процесі позаурочної навчально-трудової діяльності.

23.Формування розумової мобільності учнів основної школи у процесі вивчення розділу «Технологія виготовлення виробів».

24.Педагогічні умови розвитку логічного мислення в учнів 5-9 класів на уроках трудового навчання.

25.Педагогічні умови реалізації індивідуального підходу до учнів 5-6 класів на уроках обслуговуючої праці.

26.Використання різнорівневих завдань для учнів 7 класів на уроках обслуговуючої праці.

27.Формування конструктивних умінь учнів основної школи на уроках трудового навчання.

28.Виховання позитивного ставлення до праці учнів 5-7 класів ЗОШ під час позаурочної діяльності.

29.Формування знань з безпеки життєдіяльності учнів основної школи на уроках трудового навчання.

30.Формування знань з безпеки життєдіяльності учнів основної школи в процесі вивчення розділу здоров’я людини.

Тематика дипломних робіт

кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності 2018-2019 н. р.

ОС «магістр»

1.Методика формування здоров’язбережувальної компетентності у процесі трудового навчання.

2.Формування культури сільськогосподарської праці у старшокласників загальноосвітньої школи.

3.Методика використання мультимедіа у підготовці старшокласників на уроках трудового навчання та технологій.

4.Формування творчої ініціативи у процесі навчання українського писанкового розпису в учнів старшої школи.

5.Організація самостійної роботи учнів у науково-технічних гуртках позашкільних навчальних закладах.

6.Методика реалізації проблемного навчання на уроках технологій в учнів старшої школи.

7.Методика реалізації індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем.

8.Формування основ економічної компетенції у старшокласників у процесі технологічної підготовки.

9.Формування фахової компетентності старшокласників в процесі вивчення профілю «Технологія токарної обробки металу».

10. Формування знань та вмінь у старшокласників на уроках технології засобами комп’ютерно-орієнтованих програм.

11. Педагогічні основи організації роботи гуртків технічної творчості у старшій школі.

12. Формування медіа культури старшокласників на уроках технологій в умовах нової української школи.

13. Методика застосування мультимедійних дидактичних засобів під час навчання старшокласників на уроках технологій.

14. Соціальні мережі як засіб формування комунікативних навичок учнів 10-11 класів на уроках технологій.

15. Формування життєзабезпечувальних навичок учнів старшої школи про виникнення надзвичайних ситуацій на уроках технологій.